• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologiii

    Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego,