Do Zjazdu pozostało :
EN PL

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) informujemy, iż XX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbędzie się w dniach 02-05 września 2020 roku w Krakowie, w nowoczesnym Centrum Kongresowym ICE International Conferences & Entertainment. Z formowaniem się programu naukowego Zjazdu oraz pozostałymi informacjami mogą Państwo zapoznawać się na bieżąco w odpowiednich zakładkach – bardzo prosimy o uwagi, propozycje i ciekawe pomysły odnośnie zawartości tej strony internetowej, która z założenia powinna być interaktywna i służyć długofalowemu i kompleksowemu przygotowaniu do naszego Zjazdu, a także bieżącej edukacji. Głównym celem Zjazdu będzie integracja zawodowa naszego środowiska i wdrożenie możliwie najlepszych dla pacjenta metod leczenia w anestezjologii i intensywnej terapii, a także przedstawienie najnowszej wiedzy w zakresie naukowych i praktycznych zainteresowań anestezjologów. Liczymy także na integrację międzynarodowych środowisk i Towarzystw anestezjologicznych oraz określenie naszej roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce w XXI wieku. Już niebawem powołany zostanie Komitet Naukowy i Organizacyjny Zjazdu w celu szczegółowego przygotowania oferty programowej sesji naukowych, warsztatów oraz kursów, które obejmą wszystkie aktualnie ważne tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jesteśmy pewni, że krajowe i międzynarodowe grono ekspertów i wykładowców zapewni wysoki poziom merytoryczny obrad, a lokalny Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby oferta kulturalna królewskiego miasta Krakowa i okolic w czasie wolnym w okresie końca sierpnia i początku września 2020 roku, była równie atrakcyjna jak program naukowy XX Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Liczymy na liczny udział w Zjeździe Koleżanek i Kolegów z kraju i z zagranicy. Prosimy o jak najszersze rozpropagowanie wiadomości o tym niezwykle ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu w roku 2020 wśród znajomych w kraju i w świecie.

andres
kusza
wordliczek
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes-Elekt PTAiIT
Honorowy Ambasador Kongresów Polskich
           Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza          
Prezes PTAiIT kadencji 2017-2020
Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. klinicznych w Collegium Medicum





Organizatorzy XX Zjazdu PTAiIT zapraszają do zgłaszania propozycji programowych
oraz wszelkich idei i sugestii związanych ze Zjazdem