Congress starts in...
EN PL

Organizators

logo
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Niedźwiedzia 29b
02-737 Warszawa
e-mail: ptaiit@gumed.edu.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii
i Intensywnej Terapiiim. Ludwika Bierkowskiego
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17
e-mail: biuro@anest.eu
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17
e-mail: agnieszka.fraczek@uj.edu.pl


Szpital Uniwersytecki
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 36
The organizers of the 20th Congress of PTAiIT invite to submit program proposalsand all ideas and suggestions related to the Congress