Congress starts in...
EN PL

Organizators

logo
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Niedźwiedzia 29b
02-737 Warszawa
e-mail: ptaiit@gumed.edu.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii
i Intensywnej Terapiiim. Ludwika Bierkowskiego
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17
e-mail: biuro@anest.eu
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17
e-mail: agnieszka.fraczek@uj.edu.pl


Szpital Uniwersytecki
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 36
The Organizers of the 20th Congress of PTAiIT invite you to submit program proposals as well as ideas and suggestions related to the Congress

I'm not robot !!!