Do Zjazdu pozostało :
EN PL


Rada Programowa XX Zjazdu PTAiIT Kraków 2-5 wrzesień 2020

Hasło przewodnie XX Zjazdu PTAiIT: „Rola anestezjologii i intensywnej terapii w medycynie interdyscyplinarnej“

Janusz Andres
Paweł Andruszkiewicz
Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Romuald Bohatyrewicz
Mirosław Czuczwar
Wojciech Dąbrowski
Jan Dobrogowski
Rafał Drwiła
Tomasz Gaszyński
Waldemar Goździk
Przemysław Jałowiecki
Piotr Knapik
Krzysztof Kobylarz

Łukasz Krzych
Andrzej Kübler
Krzysztof Kusza
Romuald Lango
Waldemar Machała
Małgorzata Malec-Milewska
Agnieszka Misiewska-Kaczur
Radosław Owczuk
Mariusz Piechota
Andrzej Piotrowski
Marcin Wąsowicz
Jerzy Wordliczek
Maciej Żukowski


Organizatorzy XX Zjazdu PTAiIT zapraszają do zgłaszania propozycji programowych
oraz wszelkich idei i sugestii związanych ze Zjazdem

NIE JESTEM ROBOTEM !!!