Do Zjazdu pozostało :
EN PL

TEMATY GŁÓWNE

XX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod hasłem :
„Rola anestezjologii i intensywnej terapii w medycynie interdyscyplinarnej“

▪️ Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie interdyscyplinarnej
▪️Anestezjologia w transplantologii
▪️Badania naukowe i wytyczne postępowania klinicznego
▪️Bezpieczeństwo pacjenta i kontrola jakości
▪️Ból ostry
▪️Ból przewlekły i medycyna paliatywna
▪️Edukacja, szkolenie zawodowe i dobrostan anestezjologa
▪️Etyka, historia i prawo
▪️Fizjologia i farmakologia w anestezjologii i intensywnej terapii
▪️Innowacje w anestezjologii i intensywnej terapii, media społecznościowe
▪️Intensywna terapia
▪️Kardiotorakoanestezja i znieczulenie do operacji naczyń
▪️Medycyna okołooperacyjna
▪️Neuroanestezja i intensywna terapia
▪️Oddychanie i drogi oddechowe
▪️Resuscytacja, medycyna ratunkowa i urazy
▪️Tematy wolne
▪️Transfuzjologia, hemostaza, zakrzepy
▪️Znieczulenie ambulatoryjne
▪️Znieczulenie ogólne
▪️Znieczulenie poza salą operacyjną
▪️Znieczulenie regionalne i dostęp donaczyniowy
▪️Znieczulenie w położnictwie
▪️Znieczulenie w geriatrii
▪️Znieczulenie w pediatrii


Organizatorzy XX Zjazdu PTAiIT zapraszają do zgłaszania propozycji programowych
oraz wszelkich idei i sugestii związanych ze Zjazdem

NIE JESTEM ROBOTEM !!!